علاقمندان ایران سلامت اسلامی زائران ایرانی

علاقمندان: ایران سلامت اسلامی زائران ایرانی برگزاری عربستان حفظ سلامت اعزام حجاج عربستان سعودی مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز بازار خودرو بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود ، ۵ خانواده بازار ماشین کشور را مدیریت می‌کنند

رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد درخصوص وضوع تخلف در وقت عضویت ماشین مزدا ۳ گفت: بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود و نگذاشتند مردم واقعی عضویت کنند. 

بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود ، ۵ خانواده بازار ماشین کشور را مدیریت می‌کنند

۵ خانواده بازار ماشین کشور را مدیریت می کنند/ بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود

عبارات مهم : بازار

رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد درخصوص وضوع تخلف در وقت عضویت ماشین مزدا ۳ گفت: بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود و نگذاشتند مردم واقعی عضویت کنند.

امیر خجسته در گفت وگو با ایلنا، راجع به وجود تخلفات در وقت عضویت ماشین مزدا ۳ و بیانات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دست اندکاران از عنوان اطلاع دارند، هم وزیر اطلاع دارد و هم معاون ایشان در جریان است ولی می گویند این کار غیرقانونی بوده است و ما نه اطلاع داریم و آن را قبول می کنیم.

مدیر فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در جریان عضویت ماشین مزدا ۳ هم سناریو همین بود؛ می گویند سایت دو دقیقه باز و سپس بسته شده است است درصورتی که چنین نیست خودشان این کار را ساماندهی و مدیریت کرده اند تا تیمشان عضویت کند.

بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود ، ۵ خانواده بازار ماشین کشور را مدیریت می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: با این کار بازهم بلایی که می درخواست کردند سر مردم آوردند، نگذاشتند مردم واقعی این کار را انجام دهند؛ این طریقه عضویت و سامان دهی نیست که هر جور خودشان بخواهند واکنش‌ها کنند.

خجسته در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته می شود بازار ماشین در دست مافیایی قرار دارد، آیا شناسایی شده است اند، گفت: پنج خانواده بزرگ بازار ماشین کشور را مدیریت می کنند، نام ارزش را از لحاظ قضائی نمی توانیم ببریم این کار بر عهده دستگاه قضاست که بگویند .

رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد درخصوص وضوع تخلف در وقت عضویت ماشین مزدا ۳ گفت: بستن سایت عضویت مزدا ۳ کار خودشان بود و نگذاشتند مردم واقعی عضویت کنند. 

وی تاکید کرد: از مدیران ماشین در بین این خانواده ها قرار دارند که این بازار را مدیریت می کردند.

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | مدیریت | خانواده | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz